Reakce radnice na přímé přenosy ze zastupitelstva a jejich zveřejňování

Jak jsem avizovala v minulém článku, dotázala jsem se pana starosty na přímé přenosy ze zastupitelstva a jejich zveřejňování.

A zde je naše korespondence:

Dobrý den pane starosto,
v průběhu týdne po druhém zasedání ZM se na mě obrátili občané Kadaně s dotazem, kde mohou shlédnout přenos ze zastupitelstva.
Já sama jsem ho shlédla ještě ten samý den večer po zastupitelstvu a byla jsem ráda za jeho zveřejnění. O to byl větší můj údiv, když odkaz zmizel z webových stránek města. Je možné, že někde je, ale já ho neobjevila.
Prosím o sdělení, kde odkaz naleznu.
Byla jsem velmi  mile překvapena, kolik zájmu přenos vyvolal. Je vidět, že je to jedna z cest, jak přiblížit práci zastupitelů, občanům.
Z mé zkušenosti, kterou jsem od občanů získala, navrhuji, aby odkaz byl na titulní straně webových stránek.

Odpověděl tajemník úřadu Ing. Z. Vaško:

Dobrý den, pí Zalabáková,
odpovídám vám na váš dotaz zaslaný panu starostovi ve věci přenosu zastupitelstva. V souladu s jednacím řádem zastupitelstva čl. 8 se zajišťuje on-line přenos bez záznamu. Je to z důvodu, že nemusíme pak záznam upravovat od osobních údajů, pokud bychom záznam uveřejnili. V případě on-line přenosu se to nemusí ( stanovisko UOOU ). On-line přenos jsme objednali přes You Tube, kde z jejich strany došlo k chybě, která umožnila po ukončení ještě několik hodin po úpravě zpustit. Okamžitě jsme kontaktovali You Tube a bylo odstraněno. Jinak v průběhu zasedání zastupitelstva sledovalo zasedání 20 lidí ( což je zanedbatelné ). Pouštět záznam z archívu by bylo náročné z důvodu ochrany osobních údajů. Právě pro ochranu osobních údajů pořizujeme v souladu s jednacím řádem zastupitelstva pouze on-line přenos.

(z korespondence byla odstraněna část, která se přímo netýkala mého dotazu)

A co z toho vyplývá?

To, co jsme předpokládali. Lidé chtějí sledovat zasedání zastupitelstva, ale doba, kdy probíhá, jim nevyhovuje. Takže těch 20 lidí, kteří sledovali on-line přenos to dokazuje. Proto je potřeba, v zájmu veřejnosti, aby bylo možné, záznam dohledat.

Já sama jsem ve výše citovaném čl. 8 Jednacího řádu neshledala, že by neměl být pořizován záznam.

Dále informace o nutnosti úpravy záznamu jsou jasné, nikoli však nemožné. 

V jiných městech je to zcela běžné, takže i my bychom si na to měli zvyknout.

Věřím, že to přispěje k většímu zájmu o dění v našem městě.

Proto i nadále budeme v této věci iniciovat další kroky.

(J. Zalabáková)

 

 

3. 3. 2019