Přenosy ze zastupitelstva

Jednou z priorit v tomto volebním období pro nás je co nejvíce přiblížit dění v našem městě vám, občanům. Zcela chápeme vaše důvody, proč se nemůžete zasedání, byť je veřejné, zúčastnit. Důvody jsou to zejména časové. Proto jsme oslovili, a to i opakovaně v minulém volebním období, starostu města s žádostí o video přenosy. Tak se může každý, kdo má zájem, podívat, jak hlasovali jednotliví zastupitelé v daných bodech. Jaký je postoj k dané problematice, jak dokáží reagovat. Jsme velmi rádi, že k prvnímu video přenosu na únorovém zastupitelstvu došlo. A to zejména i proto, že došlo na diskuzi k některým bodům. Což není u nás ještě stále tak rozšířené. A já doufám, že to bude pokračovat a v ještě větší míře. Takže by se dalo říci, že bod našeho volebního programu je splněn a teď jen musíme věřit, že to přinese to, co jsme chtěli. Zapojení občanů do dění ve městě a sledování jednotlivých zastupitelů v práci právě pro ně.

 

Ještě večer po zastupitelstvu každý mohl shlédnout přenos a věřte, že vaše odezva byla skvělá. O to větší nastalo překvapení o den později. Video přenos byl stažen. PROČ? Vlna dotazů byla veliká. To, co bylo uděláno pro občany, zmizelo. 

Jaký v tom případě mají přenosy význam? Je potřeba je mít k dispozici i po určité době. Ne každý má čas sledovat živý přenos, nebo se ještě podívat v ten samý den.

Za sebe si to nedovedu vysvětlit. Ale jistě vznesu dotaz na starostu města a budu doufat, že odpověď bude ku prospěchu nás, občanů. 

 

12. 2. 2019