A co na to zastupitelé?

Připravili jsme novou rubriku, kde se budeme ptát jednotlivých zastupitelů na jejich kroky při zasedání zastupitelstva města. Dnes otázka padla na předsedkyni MO Kadaň Jindru Zalabákovou. A téma? Participativní rozpočet.

Dala jste Radě města návrh na přípravu podmínek pro participativní rozpočet. Jaký byl důvod a jste spokojena s vyjádřením starosty města? 

V našem volebním programu máme právě tento bod jako jeden z těch, který má otevřít radnici občanům a jejich nápadům. Proto jsme hned na prvním zasedání ZM dali návrh Radě města, aby připravila podmínky tak, aby se mohlo o projektech hlasovat již příští rok a realizace proběhla rok následující.

Je třeba vysvětlit, co participativní rozpočet znamená.

Participativní rozpočtování je proces demokratické diskuse a rozhodování a typ participativní demokracie, ve kterém se jednotlivci rozhodují, jak přidělit část obecního nebo veřejného rozpočtu. Participativní rozpočtování umožňuje občanům diskutovat o jednotlivých složkách veřejných výdajů a některé z nich upřednostňovat, a dává jim možnost rozhodovat o tom, jak jsou peníze vynakládány. Když je participativní rozpočtování bráno vážně a je založeno na vzájemné důvěře, mohou z něho mít prospěch jak místní samospráva, tak občané. (wikipedie)

A to je ten důvod, proč jsem návrh předložila. Myslím si, že pokud zastupitelstvo města bere občany jako partnery, jako ty, pro které pracuje, tak oni mohou využít práva, pokud to zákon umožňuje, a spolurozhodovat o části rozpočtu.

Ale starosta města poukázal na to, že všechny návrhy, které občané přednesou, jsou realizovány.

V současné době možná, nevím, ale možná je to dáno tím, že v pokladně je dostatek finančních prostředků. Ale bude to i v příštím roce? Dále je tu i ten fakt, že lidé si nemohou určit pořadí akcí tak, jak by chtěli. Opět je jim něco vnucováno. Co když budou jako prioritu chápat zcela jinou akci, než rada města? 

Víte, ale toto je jedna z celé řady věcí, které nám zde chybí. To propojení s občany, vstup do jejich domácností a umožnění jim se podílet na tvorbě města. Ale to je o Mobilním rozhlasu, elektronizaci a využívání nových technologií. Další ze změn, o které se pokusíme.

Takže na závěr, tato obhajoba, proč není potřeba participativní rozpočet u mě neobstála.

Děkuji

 

18. 12. 2018