Komise rady města

Dnes vám představíme naše zástupce do jednotlivých komisí rady města. Věříme, že svými nápady a zkušenostmi přispějí ke zlepšení života nás všech v našem městě.

Komise městské památkové rezervace a rozvoje - Jiří Švec a Jana Demjanová

Majetková komise - Ludmila Švecová a Jindra Zalabáková

Komise sociální a sociálního začleňování - Radek Jára a Božena Procházková

Bytová komise - Pavel Kuřil a Jan Lazarčík 

Pokud budete mít zájem, napište dotaz pro jednotlivé zástupce na naši emailovou adresu mo.kadan@anobudelip.cz 

1. 1. 2019