Kadaňské noviny

Doporučuji vám přečíst si Kadaňské noviny ze dne 24. ledna 2019. Najdete na titulní stránce článek Zamyšlení nad participativním rozpočtem.

Tento článek mi udělal velkou radost. Zpočátku. Než jsem pochopila, že nejde o zamyšlení, ale opakování stále toho samého. Ale posun vidím v tom, že starosta města došel k názoru, že Hnutí ANO, které tuto myšlenku podporuje bezezbytku, otevřelo téma, které je třeba konzultovat a vysvětlovat.

Jiří Kulhánek nejdříve vysvětluje pojem participace (úplně stejné znění, jako já na tomto webu 18.12.2018), souhlasí s ním, ale následně obhajuje jakousi odnož "participace". 

Základní část není stále akceptována. A to ta, že lidé našeho města mohou rozhodnout o tom, co by bylo dobré udělat. Nemluvíme o všech investicích, ale o části.

Setkávání s občany není na škodu, ale je to pouze jedna z forem, jak zapojit co nejvíce lidí do chodu města. 

Věřím, že participativní rozpočet město Kadaň mít bude. Věřím, že ve městě se bude dařit i projektům, které jsou složitější, nadčasové, možná někdy i těžko uchopitelné. Ale budou od lidí a lidé si je sami vyberou.

A vedení města dál může získávat podněty od občanů, vyhodnocovat je a realizovat. Tomu participativní rozpočet přece vůbec nevadí.

A na závěr jedno malé povzdechnutí. Možná, že by bylo dobré, když je mé jméno citováno, uvést i mé zamyšlení nad tímto problémem. Aby to, tak říkajíc, měl čtenář z jedné ruky.

Tak snad příště.

(napsala J. Zalabáková)

 

 

29. 1. 2019