Euroklíč

Dobrá věc, kterou je třeba podporovat . I toto téma jsme otevřeli na posledním, předprázdninovém, zastupitelstvu města. A o co se jedná?

Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA

Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že:
a) budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“,
b) osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální „euroklíče“,
c) prostřednictvím Sítě pro rodinu v jednotlivých krajích budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let,
d) seniorům a osob. krátkodobě zdr. indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách 
(např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).

Projekt Euroklíč v České republice zajišťuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, která je i distributorem euroklíčů.

V současné době je v Ústeckém kraji realizován projekt na základě kterého je vydáván euroklíč zdarma.

V Kadani distribuci euroklíčů zajišťuje místní organizace Svazu tělesně postižených - Kadaň, Mírové náměstí 65, pan Němeček, úřední hodiny PO,ST: 14:00 - 16:00 hod.

Kadaň je zatím takovým malým sousedem v této problematice. V našem městě jsou osazena pouze tři místa eurozámkem: 2 WC na odboru sociálních věcí MěÚ Kadaň a veřejné WC u kina.

Hlavní naší snahou v současné době je zajistit co největší informovanost občanů o možnosti získání euroklíče zdarma a  osazení eurozámkem co největšího počtu míst. Tím se zajistí větší komfort pro osoby, které mají na euroklíč nárok.

Domníváme se, že všechna zařízení v Kadani sloužící výše vyjmenovaným osobám by měla být opatřena eurozámkem. A to i ta stávající a zcela automaticky i ta nově vznikající.

Již proběhlo jednání s vedoucím odboru SV a Z Mgr. Tomášem Mědílkem, kde jsme si vyjasnili naše postoje k této věci a další postup.

V současné době vidíme jako hlavní prioritu informovat občany o možnosti zdarma získat euroklíč.

Kdo má zájem a patří do skupiny osob, které mají nárok na euroklíč, ať se obrátí na místní organizace Svazu tělesně postižených. 

Bližší informace získáte i zde:

euroklíč

 

 

7. 8. 2019