Bezbariérová knihovna

Na žádost občanů našeho města jsme se začali zajímat, jak to s tou bezbariérovostí naší knihovny vlastně je. A tady je první zjištění a snaha o nápravu.

Knihovna, kdy do jednotlivých oddělení se nedostanete jinak než po schodech. V dnešní době, kdy je kladen důraz na přístupnost, něco neskutečného. Ale tak to v naší knihovně funguje. Takže veřejná budova, pro široký okruh obyvatel, ale lidé s handicapem, staří lidé, maminky s malými dětmi, ti všichni se tam buď vůbec nedostanou, nebo jen velmi obtížně. A to je potřeba změnit.

Proto jsem se sešla se starostou a sdělila mu nutnost tento problém řešit.

Vím, že knihovna se nalézá v historické budově, ale podívala jsem se po naší republice a i toto se dá řešit. Jedno pěkné a funkční řešení nabízí knihovna v Poděbradech. Podle mého osobního názoru máme trojí řešení - výtah vně budovy, uvnitř, popř. řešení na půli cesty, tzv. schodolez.

Obavy starosty jsou právě z jednání s památkáři, ale myslím si, že použití správných argumentů a příkladů by mohlo pomoci.

Zcela nesouhlasím s názorem, že lidé mohou navštěvovat pobočku knihovny v Golovinově ulici spolu s rozvážkovou službou a tím by byl problém vyřešen. Knihovna na Hradě je blízko Domova důchodců a možná, že díky špatné přístupnosti  jednotlivých oddělení právě tito lidé jí nenavštěvují. Knihovna má být kulturním centrem, kde se lidé scházejí a diskutují, a proto musí být přístupná všem a vedení města musí udělat vše, aby tomu tak bylo. 

Podle našich informací proběhl i dotazník, kde na otázku, co vám nejvíce vadí, byla častá odpověď právě to, že knihovna není bezbariérová.

Takže informací má vedení města dostatek a my budeme sledovat, co v tomto případě podnikne.

Samozřejmě jsme připraveni na spolupráci.

(J. Z.)  

 

17. 3. 2019