Bezbariérová knihovna

Téma nejen dlouhodobé, ale pro občany našeho města důležité. Obrátili se na mě senioři s prosbou, zdali bych v této věci mohla, jako zastupitel, pomoci. Hlavní, kadaňská knihovna je pro vozíčkáře, některé seniory, maminky s malými dětmi a ty, kteří jsou nějakým způsobem pohybově handicapovaní, téměř nedostupná.

Byla jsem se v knihovně podívat, promluvila s návštěvníky. Zjistila jsem, že v anketě, která v minulých letech proběhla, řešení bezbariérovosti bylo na předním místě důležitosti.

Problém jsem otevřela na červnovém zastupitelstvu města a zde je písemné vyjádření zúčastněných.

knihovna     knihovna2     

Co k tomu dodat?

Z mého pohledu je důležité pro budoucnost zachovávat památky, ale v době 21. století musí budovy sloužit nám a ne naopak. 

Knihovna je místem nejen pro půjčování knih, ale také místem setkávání, místem, které má žít, kde se potkávají lidé různých názorů, stáří, společenských skupin. 

Je potřeba o této problematice diskutovat a pokusit se najít řešení. V současné době ho vidím buď v interiérovém řešení, nebo v přemístění knihovny do vhodnějšího zařízení, jak navrhuje Ing. arch. Kotišová, která se k problému vyjádřila. Zde je však problém takovouto budovu v majetku města najít.

Pro čtenáře, milovníky architektury a občany, kteří chtějí svůj život prožít, se budu snažit tento problém vyřešit.

Jindra Zalabáková

 

 

 

 

7. 8. 2019