Naši lidé

Kadaň - seznam našich lidí

Tomáš Polanský

člen zastupitelstva města

Jan Lazarčík

člen zastupitelstva města, člen Bytové komise

Radek Jára

člen zastupitelstva města, člen Komise sociální a sociálního začleňování

Program

1.

Transparentní hospodaření

důsledná kontrola nakládání s veřejnými prostředky

efektivní čerpání dotací

podpora potenciálních investorů

2.

Vstřícná komunikace vedení města s občany

participativní rozpočet

živé přenosy ze zastupitelstva

elektronizace celé správy

3.

Bezpečnost a prevence kriminality

dopracování plánu prevence kriminality na území města

účinnější využití Městské policie

městský kamerový systém

4.

Školství, kultura, sport a mimoškolní aktivity mládeže

oživení historického města

problematika jeslí

podpora sportovních tříd

5.

Podpora podnikání a zaměstnanosti

pomoc při tvorbě nových pracovních příležitostí

podpora podnikatelských aktivit

vznik chráněných dílen

6.

Zdravotnictví a sociální sféra

iniciování zřízení hospice

zřízení zubní pohotovosti

zachování nemocnice

7.

Bydlení

navýšení bytového fondu

podpora Zeleného bydlení

využívání dotací

8.

Doprava a komunikace

rozšíření městské dopravy

podpoření cykloturistiky

zóny se sníženou rychlostí

9.

Ekologie

motivace občanů k třídění odpadů

vytvoření klidových zón

úsporné osvětlení

Akce

5. zasedání ZM Městský úřad Kadaň 26. 9. 15 hod
6. zasedání ZM Městský úřad Kadaň 12. 12. 15 hod

Kontakt

Jindra Zalabáková mo.kadan@anobudelip.cz
Předsedkyně místní organizace Kadaň
Jan Richter richter@anobudelip.cz
Poslanec, předseda krajského předsednictva Ústeckého kraje, předseda oblasti Chomutov